Kampanjan suojelijat

Asunnottomien yön Sisäilmakodittomat-kampanja on saanut kansanedustajan suojelijakseen lähes kaikista eduskuntapuolueista pääministeripuolueesta oppositioon.

Näin he ratkoisivat sisäilmakodittomuutta.

.

Sisäilmakodittomuus ratkaistava puhtailla asunnoilla

 Tarja Filatov SDP

Terve sisäilma on jokaisen oikeus.

Sisäilmakodittomuuden juurisyihin on puututtava parantamalla rakentamisen laatua ja tarkentamalla vastuita.

Sisäilmakodittomuus on ratkaistava rakentamalla puhtaita asuntoja sisäilmasta sairastuneille.


Sisäilmakodittomuus on vakava oikeusturvakysymys

Petri Honkonen KESK


Sisäilmasairaudet ja sisäilmakodittomuus on vakava terveydellinen ja oikeusturvakysymys yhteiskunnassamme.

Sisäilmasairaiden sosiaaliturva ja asuntojärjestelyt on saatava kuntoon. Sosiaalisessa asuntotuotannossa on huomioitava jatkossa tämäkin tarve.Ratkaisuja terveelliseen ja turvalliseen kotiin


Tiina Elo VIH

Sisäilmakodittomuus ei näy asunnottomuustilastoissa, mutta aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä. Tarvitsemme viimein ratkaisuja, joilla voimme turvata myös sisäilmaongelmista kärsiville oikeuden terveelliseen ja turvalliseen kotiin varallisuudesta riippumatta.

Konkreettisia ratkaisuja etsitään parhaillaan hankkeessa, jossa selvitetään, paljonko ja millaisia sisäilmaan liittyviä terveydellisiä, taloudellisia ja oikeudellisia ongelmia Suomessa on ja miten sisäilmaongelmista kärsiviä voidaan parhaiten tukea ja auttaa. Selvitys valmistuu keväällä 2021. Tulosten pohjalta on tehtävä ripeästi päätöksiä.


Julkisella tuella esteettömiä koteja ja tilapäisasuntoja

Pia Lohikoski VAS


Tarvitaan julkista tukea pysyvien sisäilmaesteettömien kotien rahoittamiseen ja lisäksi myös terveitä tilapäisasuntoja niitä akuutisti tarvitseville.

Lisäksi tarvitaan oma tilastointijärjestelmä sisäilmakodittomille, jotta ongelman laajuus tulee näkyväksi ja sitä osataan paremmin ratkoa.


Sisäilmasairas voi kuulua vammaissopimuksen piiriinSari Tanus KD, erikoislääkäri


Sisäilmasairastuneen tilanne tulee nähdä kokonaisvaltaisesti. Sairastuneelle tärkeintä on tulla kuulluksi ja vakavasti otetuksi sekä saada tarvittava hoito ja tuki - ei diagnoosinumero!

  1. Yhteiskunnallisesti on tärkeää tuoda esiin sisäilmasairauksiin sairastuneiden tilanne.
  2. Sisäilmasairauksilla on usein laajasti normaalia elämää vaikeuttava ja vammauttava vaikutus ja näin ollen sairaudesta kärsivä henkilö voi kuulua vammaissopimuksen piiriin.
  3. Kiireellisessä tilanteessa sosiaalihuollon on turvattava välttämätön toimeentulo ja huolenpito ja järjestettävä sellainen asuminen, että henkilön terveys ja elämä ei ole vaarassa.
  4. Diagnoosilähtöisyys ei ole nykyisen vammaispalvelulainkaan lähtökohta eikä vammaisen henkilön määritelmää tulisi tulkita pelkästään diagnoosin perusteella. Sitä, onko edellä mainitulla lääkärin toteamalla altistuksella tai herkistymisellä virallista diagnoosinumeroa tai ei, ei näin ollen tulisi yksin asettaa kriteeriksi henkilön vammaispalvelujen tarvetta arvioitaessa.

Tehdään näkymättömästä näkyvä!


Valtion tukiin sisäilmaesteetön rakentaminen


Pauli Kiuru KOK

Asunto on ihmisoikeus myös sisäilmakodittomille.

Asuntopakolaisuus on monelle arkea. Ongelma on tunnustettava ja ratkaistavissa.

Valtion tuissa (ARA) on huomioitava sisäilmaesteetön rakentaminen.


Hallitukselta tekoja: sisäilmakodittomien määrä selvitettävä


Ari Koponen PS

Sisäilmakodittomat ovat asunnottomia vaikka heitä ei löydy perinteisten asunnottomuuspalveluiden piiristä tai tilastoista. Tällaisten kodittomien määrä tulisi ehdottomasti selvittää ja tehdä näkyväksi.

 Puolueena olemme jo kahden vuoden ajan käsitelleet ja valmistelleet useita esityksiä, joilla rakentamisesta sairastuneiden tilannetta ja oikeusturvaa pyritään parantamaan. Olen kuitenkin iloinen, että puun käyttö julkisessa rakentamisessa on lähtenyt viime vuosina kasvuun. Tämä ei tietenkään anna kattoa kodittomalle, mutta terveet, ekologiset ja turvalliset tilat ennaltaehkäisevät uusia tapauksia ja sisäilmaongelmia.

Hallitusohjelmassa on paljon kirjauksia sisäilmaongelmaisten auttamiseksi mistä iso kiitos kuuluu myös jokaiselle aktiiville sisäilmasairaiden asioiden näkyväksi tuomisesta.

Nyt hallitukselta tarvitaan tekoja pelkkien kirjausten lisäksi!


Tee testi: Millainen asunnoton olisit?